Zanicombo 20mg/10mg Filmomh Tabl 98

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Afhalen in een afhaalkluisje

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen:

  • Aanbevolen dosis: 1 tablet per dag
  • Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie en bij oudere patiënten

Toedieningswijze:

  • De tablet tenminste 15 minuten voor de maaltijd innemen, bij voorkeur 's ochtends
Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
Neem Zanicombo niet:
• bij overgevoeligheid voor een ACE (angiotensin converting enzyme)-inhibitor of dihydropyridine calciumkanaalblokker of voor een ander bestanddeel van dit geneesmiddel
• bij een voorgeschiedenis van angio-oedeem geassocieerd met behandeling met een ACE-remmer
• bij erfelijke of idiopathische angio-oedeem
• bij tweede en derde trimester zwangerschap
• bij associatie van aliskiren-bevattende producten bij patiënten met diabetes mellitus of nierfunctievermindering (GFR < 60 ml/min/1,73 m2)
• bij obstructie van het linkerventrikel uitstroomkanaal met inbegrip van ernstige aortastenose
• bij onbehandelde congestief hartfalen
• bij instabiele angina pectoris
• binnen de maand na een myocardinfarct
• bij ernstige nierfunctievermindering (creatinineklaring < 30 ml/min) en patiënten die dialyse ondergaan
• bij ernstige leverfunctievermindering
• bij gelijktijdige inname van:

o sterke CYP3A4-inhibitoren)
o cyclosporine)
o pompelmoessap).
Gegevens
CNK2652055
FabrikantenRecordati
MerkenZambon
Breedte68 mm
Lengte122 mm
Diepte40 mm
Hoeveelheid verpakking98
Bijsluiter