Wanneer is kinkhoestvaccinatie aanbevolen?

Kinkhoest is een erg besmettelijke aandoening van de bovenste luchtwegen. Ze wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella Pertussis. Bij het hoesten en niezen verspreidt deze bacterie zich vooral via kleine vochtdruppeltjes doorheen de lucht. Zowel volwassenen, jongeren als baby's kunnen kinkhoest krijgen. Volwassen patiënten vertonen vaak geen tot weinig symptomen in vergelijking met zuigelingen en kinderen.

De ziekte is al een hele tijd terug in opmars, zowel in Europa als in andere geïndustrialiseerde landen. Dat komt omdat niet voldoende mensen er tegen zijn ingeënt. Bij kinderen gebeurt dat wel, maar na tien jaar is het vaccin uitgewerkt. Daardoor kunnen jonge ouders het opnieuw overdragen op hun baby. En het is vooral voor zuigelingen dat de ziekte levensgevaarlijk is.

Wanneer vaccineren?

Vaccinatie tegen kinkhoest maakt deel uit van het basisvaccinatieschema voor kinderen. Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen kinkhoest, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Afhankelijk van je leeftijd kan het gaan om verschillende vaccins. Je arts of apotheker kan je hierover informeren.