Griep- of covid vaccinatie

Het Apotheekhuis is een geregistreerd vaccinatiepunt. Onze apothekers volgden hiervoor een bijkomende opleiding tot vaccinator.

Wens je je bij ons te laten vaccineren tegen griep of covid? Maak telefonisch of via onderstaande link jouw afspraak.

 


Medicatienazicht in de apotheek

Waarom is nazicht van jouw medicatie nuttig voor jou?

Uit onderzoek weten we dat het gebruik van meerdere geneesmiddelen tot (gezondheids)problemen kan leiden bij patiënten. Dat willen we graag samen met jou voorkomen!

Ook al neem je misschien enige tijd verschillende geneesmiddelen, het kan altijd nuttig zijn om al jouw medicatie en voedingssupplementen eens te herevalueren. We willen jou als patiënt hier graag bij betrekken, alsook je huisarts.

Interesse?

We starten met het opstellen van jouw medicatieschema. Nadien volgt een kort gesprek, waarbij je terecht kan met al je vragen over jouw geneesmiddelen. Maak een afspraak telefonisch of via deze link.

 


Snelle covid-antigeentest

Bij ons kan je terecht om een snelle COVID antigeentest te laten afnemen. Na 15 min is het resultaat van de test gekend en na maximum 4 uur verschijnt het resultaat in de CovidSafe app of op de website mijngezondheid.be .

Maak een afspraak telefonisch of via deze link.

De afname van de test kost €10.